Thánh lễ lần đầu tiên tại NGHĨA TRANG KIM THÀNH ngày Mồng Hai Tết 2018 (video)

.