Kim Thành: Đại Lễ Chầu Lượt 2019

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 9/6/2019, cộng đoàn giáo họ Kim Thành đã long trọng tổ chức ngày chầu lượt với chủ đề : “Tôi không kết án chị đâu, từ nay đừng phạm tội nữa”.
Cha quản xứ Kim Phát GB Phạm Thế Truyền đã  đến dâng thánh lễ sáng  Chúa Nhật vào lúc 5g30, sau thánh lễ cha chủ sự đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu lượt.
Từ 07 giờ đến 16 giờ có 9 giờ chầu được chia cho các giới, các đoàn thể, quý  khách mời gồm 2 cộng đoàn giáo họ Hra Êa Hning và cộng đoàn Kim Phát. 16 giờ cung nghinh Thánh thể xung quanh nhà thờ và chầu chung.
Tại 4 trạm của 4 giới: Thiếu Nhi, Thanh Niên, Hiền Mẫu,và Gia Trưởng, đại diện các giới đã cầu nguyện  tâm tình  với Chúa Giêsu Thánh Thể về những thao thức, những lời nguyện của giới mình.
Sau đây là hình ảnh giờ cung nghinh Thánh Thể và  chầu chung:Xem thêm hình ảnh