Giáo Họ Hra Êa Hning Chầu Lượt Lần Đầu Tiên

Sau thánh lễ sáng Chúa Nhật  XI Thường Niên ngày 17/6/2018, cha quản xứ GB Phạm Thế Truyền đã đặt Mình Thánh Chúa, khai mạc ngày Chầu Lượt tại Giáo họ Hra Êa Hning, với sự  hiện diện tham dự đông đảo các giáo dân. Đây là lần đầu tiên cộng đoàn hai buôn Hra Êa Tlă và Hra Êa Hning tổ chức chầu lượt tại nhà thờ tạm Hra Êa Hning.
Sau đó các cộng đoàn đã lần lượt chầu Mình Thánh Chúa.

Đến 10 giờ, với sự hiện diện của một số quý chức và cộng đoàn người Kinh đến hiệp thông từ Kim Phát, giờ chầu bế mạc với chủ đề tạ ơn kết thúc Năm Thánh Giáo phận, đã diễn ra trong sự trang nghiêm sốt sắng.

“ Năm Thánh hồng ân đang dần khép lại, thêm một lần nữa chúng ta mạnh mẽ xác tín rằng, Chúa đã khơi nguồn ân sủng, cho chảy tràn trề trên vườn nho giáo phận, trong biến cố lịch sử mừng đại lễ Kim Khánh giáo phận, với muôn vàn ân phúc Chúa đã ban tặng... Chúng ta đã nỗ lực thực hiện ba tiêu chí: Canh tân, chia sẻ, hiệp nhất. Chúng ta cũng đã cố gắng thực hiện:  Xây dựng sự hiệp nhất trong đức tin trong các cộng đoàn, thực hiện sống yêu thương giữa anh chị em người Kinh với anh chị em người sắc tộc. Trước Thánh Thể Chúa ,  nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta dâng lời tri ân cảm tạ Chúa với biết bao điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện nơi chúng ta. (Trích lời hướng dẫn giờ chầu bế mạc).


Xin mời xem thêm hình ảnh
                                                                                       Hoàng Kha